Odszkodowania za śmierć osoby bliskiej w wypadku

Jednym z najbardziej wstrząsających momentów w naszym życiu jest śmierć osoby biskiej. Gdy do nieszczęścia dochodzi niespodziewanie, w wyniku wypadku, cierpienie jest jeszcze większe.  Krzywda doznana w wyniku takiej tragedii ma podłoże zarówno emocjonalne jak i materialne. Poczucie straty, smutku, przygnębienia a następnie żalu i złości pozostawia w nas ślad, który będzie nam towarzyszył do końca życia. Bardzo często taka tragedia wiąże się również ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej rodziny. Zdarza się, że to zmarły przyczyniał się w znacznym stopniu do zaspakajania finansowych potrzeb rodziny.  Potrzeby materialne rodziny to jednak nie wszystko. Osobista pomoc, której zmarły udzielał równie chętnie co wsparcia finansowego, a której rodzina już nigdy nie uświadczy z jego strony ma wpływ na rodzaj oraz wysokość świadczenia należnego bliskim.

Gdy członek rodziny ginie w wypadku, osoba lub podmiot odpowiedzialny ma obowiązek spełnienia świadczeń na rzecz osób pokrzywdzonych. Bez znaczenia jest fakt czy osoba bliska zmarła w wyniku wypadku drogowego, wypadku w pracy czy w rolnictwie. Podstawowym świadczeniem przysługującym osobom bliskim po wypadku jest zadośćuczynienie po wypadku. Ma ono na celu powetowanie bólu i cierpienia po doznanej krzywdzie. Jednakże jeśli śmierć bliskiej nam osoby wiąże się ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej podmiot odpowiedzialny ma obowiązek wypłacić zarówno jednorazowe odszkodowanie jak i w niektórych wypadkach również wypłacać rentę alimentacyjną.

Osobami uprawnionymi do uzyskania odszkodowania za śmierć bliskiej osoby zgodnie z art. 446 § 3 k.c. są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem przepisu tego nie należy stosować wyłącznie do krewnych czy małżonków. Do każdej sprawy należy podejść indywidualnie i zbadać jaka więź emocjonalna łączyła osobę roszczącą ze zmarłym. Krąg osób uprawnionych może zostać rozszerzony na konkubentów czy członków rodziny zastępczej.

Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

Jeśli śmierć osoby bliskiej niesie za sobą znaczne pogorszenie sytuacji życiowej sąd może zobowiązać podmiot odpowiedzialny do zapłaty odszkodowania, mającego na celu kompensatę poniesionej szkody. Świadczenie to nie przysługuje jedynie wtedy gdy zmarły wspomagał rodzinę wyłącznie finansowo. Mógł on również świadczyć pomoc w wielu czynnościach życia codziennego takich jak pomoc w gospodarstwie domowym, w wychowaniu dzieci, wnuków, opieka w chorobie czy wsparcie na starość. Odszkodowaniem za śmierć osoby bliskiej będzie również zrekompensowanie wydatków, które bliscy będą musieli ponosić w przyszłości na świadczenie usług, które mógłby wykonywać zmarły. Dotyczy to remontów, utrzymania domu, opieki w trakcie choroby czy zapłaty za żłobek.  

Ile czasu na dochodzenie odszkodowania?

Roszczenie z tytułu wypadku komunikacyjnego przedawnia się w większości przypadków z upływem 20 lat. Najprawdopodobniej masz jeszcze czas na dochodzenie odszkodowania.

 Radomsko, Piotrków Trybunalski, Kłobuck, Łódź, Sosnowiec, Bełchatów, Katowice,  Częstochowa 2019

dane kontaktowe

AP Odszkodowania Paweł Gaj
ul. Dąbrowskiego 11 lok. 4
42-200 Częstochowa

 

TEL: 34 374 37 36

GSM: +48 792 020 240
Email: biuro@apo24.pl

godziny otwarcia

Pn - Pt: 9:00 - 17:00
Sb: nieczynne

facebooklogo