Nie zawieraj ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym

Zanim zdecydujesz się na zawarcie ugody skontaktuj się z AP Odszkodowania w celu przeprowadzenia darmowej analizy sprawy. Decyzję o zawarciu ugody możesz podjąć w każdej chwili a po jej zawarciu co do zasady już nic nie da się zrobić.

Pan Jan skontaktował się z naszym agentem w celu uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Z przesłanych dokumentów medycznych wynikało, że samo należne zadośćuczynienie powinno wynieść 72.000,00 zł. Ponadto chcieliśmy dochodzić odszkodowania za koszty opieki na łączną kwotę 3.250,00 zł. Wysłaliśmy zgłoszenie szkody i po 2 tygodniach otrzymaliśmy informację, że Pan Jan zawarł ugodę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym na łączną kwotę 15.000,00 zł zanim skontaktował się z nami. Ugoda została zawarta po zakończonym leczeniu więc jest skuteczna i nie było możliwości uchylenia się od jej skutków.

Otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń podobnych do powyższego. Pan Jan nie poinformował nas o zawartej ugodzie z myślą, że ta informacja nie ma znaczenia. Często jednak poszkodowani po zawarciu ugody dowiadują się od znajomych o kwotach odszkodowań zdecydowanie wyższych za mniejsze niż ich obrażenia i próbują się wyplątać z błędnej decyzji. Staramy się przeanalizować sprawę mimo powzięcia informacji o ugodzie i czasem uda nam się pomóc ją unieważnić. Jest to jednak długotrwały proces.

Kiedy można uchylić się od skutków ugody

Jeśli ugoda została zawarta przed zakończonym leczeniem a po jego zakończeniu okazało się, że trwały % uszczerbku na zdrowiu jest wysoki i brak jest rokowań na poprawę stanu zdrowia. Ponadto kwota ugody musi być zaniżona. Jest to przypadek, w którym można starać się o uchylenie skutków prawnych umowy ugody.

Jeśli natomiast ugoda została zawarta po zakończonym procesie leczenia i poszkodowany znał wszystkie skutki wypadku przed jej zawarciem, brak jest podstaw do unieważnienia ugody.

Nie usiłujemy dowieść, że ugoda zawsze jest krzywdząca dla poszkodowanego. Niejednokrotnie i my zawieramy je z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Należy jednak wiedzieć, że kancelarie odszkodowawcze potrafią oszacować wysokość szkody i prowadzić negocjacje tak aby uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie.

Pamiętaj! Przed zawarciem ugody skonsultuj się ze specjalistą. Renomowane kancelarie odszkodowawcze przeprowadzają darmową analizę sprawy. Po wyniku takiej analizy możesz podjąć decyzję, czy warto podpisać ugodę czy może jednak powierzyć sprawę kancelarii odszkodowawczej.

AP Odszkodowania nie pobiera żadnych opłat wstępnych. Działamy w systemie prowizyjnym co motywuje nas do jak najszybszego uzyskania jak najwyższego odszkodowania. Nasze wynagrodzenie pobierane jest po uzyskaniu odszkodowania. Dzięki temu nie ponosisz ryzyka utraty pieniędzy.

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.