Odszkodowanie za wypadek na uszkodzonym lub śliskim chodniku

Odszkodowanie za wypadek na chodniku

Wypadek na chodniku i ulicy jest zmorą większości polskich miast i wsi. Pamiętaj, że jeśli do wypadku doszło z winy zarządcy drogi powinieneś starać się o odszkodowanie za wypadek na chodniku jeśli w wyniku wypadku doznałeś urazu ciała. Nie myśl, że potknięcie czy poślizgnięcie to Twoja wina wynikająca z braku koncentracji czy uwagi. To nieprawda! Winę w większości wypadków ponoszą zarządcy dróg i chodników. Chcesz uzyskać odszkodowanie za potknięcie czy poślizgnięcie na chodniku lub ulicy?

Mimo dużej liczby przeprowadzanych w ostatnich latach prac remontowych na naszych ulicach, w dalszym ciągu spotykamy się z nadmiernie wystającymi krawężnikami, dziurami w nawierzchni chodników, ulic, parkingów czy wystającymi płytami chodnikowymi lub studzienkami kanalizacyjnymi czy telekomunikacyjnymi. Zaniedbania zarządców dróg miejskich, gminnych czy powiatowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i innych użytkowników tych obiektów bardzo często skutkują wypadkami.

Wypadek na chodniku czy ulicy nierzadko doprowadza do poważnych urazów kończyn, głowy, czy nawet kręgosłupa. Należy pamiętać, że za taki wypadek odpowiada zarządca drogi, parkingu czy chodnika. Ustalenie zarządcy wiąże się jednak często ze skomplikowaną procedurą, która może zniechęcić poszkodowanego do walki o swoje prawa. Profesjonalne kancelarie zajmujące się dochodzeniem odszkodowań są w stanie szybko i bezpłatnie ustalić podmiot odpowiedzialny za utrzymanie obiektu w należytym stanie. Zadbaj aby uzyskać wysokie odszkodowanie za upadek na chodniku.

Wysokość odszkodowania za wypadek na chodniku

Odszkodowanie za wypadek na chodniku przysługuje w takiej samej wysokości jak przy wypadkach w innych okolicznościach. Upadek na chodniku może skutkować takimi samymi obrażeniami ciała jak wypadek komunikacyjny. Kwoty przyznawane przez sądy w tego rodzaju sprawach sięgają nawet milionów złotych. Takim przykładem jest sprawa poszkodowanego, który wjechał w dziurę na rowerze w Poraju co doprowadziło do ciężkiego kalectwa. Sąd zasądził milion złotych odszkodowania oraz dożywotnią rentę. Oczywiście wysokość zadośćuczynienia za obrażenia doznane w wyniku upadku na chodniku są uzależnione od obrażeń. Im obrażenia ciała większe tym większe odszkodowanie.

O wysokości zadośćuczynienia oraz rodzajach odszkodowań za odniesione urazy piszemy w artykule Wypadek komunikacyjny.

Poślizgnięcie na chodniku a odszkodowanie

O bezpieczeństwo na chodnikach i ulicach trudno również w okresie zimowym. Poślizgnięcie na nieodśnieżonym, oblodzonym i niczym nie posypanym chodniku są zmorą polskich ulic w okresie zimowym. Również za takie wypadki odpowiedzialność ponoszą zarządcy obiektów, na których doszło do zdarzenia. Jednak w tych przypadkach podmioty, które odpowiadają na zasadach ogólnych mogą zwolnić się z odpowiedzialności, powierzając utrzymanie chodników czy ulic profesjonalnym firmom zajmującym się utrzymaniem bezpieczeństwa w okresie zimowym. Warto więc upewnić się kto właściwie powinien wypłacić odszkodowanie za wypadek na chodniku.

Co zrobić aby uzyskać odszkodowanie

Niestety chcąc uzyskać odszkodowanie za wypadek na ulicy czy chodniku musimy udowodnić, że ktoś ponosi za wypadek winę. W tym celu należy przedstawić dowody obciążające zarządców. Takim dowodem będzie oświadczenie naocznego świadka lub świadka pośredniego, który znalazł się na miejscu zdarzenia niedługo po wypadku. Możemy również żądać zabezpieczenia zapisu z monitoringu jeśli obejmuje on miejsce wypadku. Kolejnym dowodem może być oświadczenie ratownika medycznego czy lekarza wezwanego na miejsce zdarzenia. Warto również wezwać na miejsce zdarzenia Straż Miejską czy Policję i opowiedzieć im o okolicznościach wypadku. Sposobów dowodzenia odpowiedzialności jest wiele więc nigdy nienależny się zniechęcać.

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za upadek na chodniku

O odszkodowanie za wypadki na chodnikach można walczyć do trzech lat wstecz. Wynika to z trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, które nie wynikały z popełnionego przestępstwa.

CZYTAJ NA TEMAT NASZYCH NOWYCH SPRAW

Za co odszkodowanie za wypadek na chodniku?

Uzyskujemy odszkodowania za złamanie ręki na chodniku, złamanie nogi na chodniku, uszkodzenia innych części ciała na chodniku. Za ból i cierpienie uzyskamy dla Ciebie zadośćuczynienie w wysokości opisanej powyżej. Za zwolnienie chorobowe możemy uzyskać odszkodowanie za utracone 20% dochodów. Jeśli po wypadku na chodniku wymagałeś opieki osób najbliższych uzyskamy dla Ciebie od kilkuset do kilku tysięcy złotych odszkodowania za koszty opieki. Po udokumentowaniu zakupu leków i innych kosztów leczenia paragonami czy fakturami uzyskamy zwrot tych wydatków.

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.