Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Jednym z najbardziej wstrząsających momentów w naszym życiu jest śmierć osoby bliskiej. Gdy do nieszczęścia dochodzi niespodziewanie, w wyniku wypadku, cierpienie jest jeszcze większe. Ustawodawca w art. 446 § 4 k.c. umocował sądy do tego aby mogły przyznawać najbliższym członkom rodziny odszkodowanie jakim jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Samo zadośćuczynienie zostało określone w art. 445 k.c. jako odpowiednia suma pieniężna za doznaną krzywdę. Takie stwierdzenie nastręcza zarówno sądom jak i pełnomocnikom największych trudności. Ta forma świadczenia, którą towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy powinno zapłacić rodzinie ma być ekonomicznie odczuwalne ale w żadem inny sposób nie zostało określone. Granicą wysokości zadośćuczynienia ma być to aby osoba, która je otrzymała nie wzbogaciła się. Jest to kolejna klauzula generalna dająca sądom swobodę decyzyjną i odsyłająca do norm pozaprawnych.

Wysokość zadośćuczynienia – odszkodowania

W związku z powyższymi rozważaniami należy sobie uświadomić, że brak jest jakiejkolwiek sprecyzowanej listy osób bliskich, którym przysługuje konkretna kwota zadośćuczynienia. Należne zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jaką jest dziecko dla jednego sądu będzie miało inną wielkość niż dla drugiego. Sąd rejonowy w Myszkowie dnia 12 maja 2015 r. w sprawie o sygnaturze I C 3/15 zasądził na syna zmarłego w wyniku wypadku kwotę 4.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Natomiast sąd apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 22 listopada 2018 r. uznał, że łącznie na rzecz dziecka po stracie rodzica należy przyznać kwotę 100.000,00 zł. W każdym z powyższych wyroków sąd uznał, że więź emocjonalna łącząca zmarłego z dzieckiem była ponad przeciętna a jednak wyroki różnią się tak znacząco. Nie nam oceniać kto i jak prowadził powołaną sprawę z Myszkowa jednak ostateczną decyzję zawsze podejmuje sąd. Z treści wyroku wynika, że powód żądał 60.000,00 zł zadośćuczynienia. Wpływ na wysokość odszkodowania zawsze będą miały takie czynniki jak wiek poszkodowanego, to czy zamieszkiwał wspólnie ze zmarłym, jak dużo spędzali ze sobą czasu, czy mieli wspólne pasje i czy wspólnie je realizowali… Zasadniczo inaczej proces żałoby po śmierci rodzica przechodzi nastolatek wspólnie zamieszkujący z rodzicami a inaczej osoba w średnik wieku nawet jeśli ma z rodzicami częsty kontakt.

Profesjonalne kancelarie odszkodowawcze wiedzą, że odszkodowanie jakim jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest zasądzane zupełnie inaczej w różnych sądach. Wieloletnie doświadczenie pozwala zgromadzić informacje o wysokości zadośćuczynienia zasądzanej w każdym miejscu. Dzięki instytucji właściwości sądu a dokładnie dzięki możliwości wyboru tejże właściwości w niektórych przypadkach, sprawę można skierować do sądu, w którym istnieje możliwość uzyskania właściwego zadośćuczynienia. Oczywiście jego wysokość zależeć będzie w każdym miejscu od takich czynników jak stopień bliskości oraz więź emocjonalna jaka łączyła zmarłego z  roszczącym.

Na wysokość zadośćuczynienia może mieć wpływ również ewentualne przyczynienie się poszkodowanego do wypadku lub do śmierci. Przyczynienie się do wypadki i w konsekwencji do śmierci może mieć miejsce np. przy jeździe z nadmierną prędkością, która mogła mieć wpływ na wypadek, chociaż sam wypadek został spowodowany przez innego kierowcę. Przyczynienie się do śmierci występuje w przypadku świadomej jazdy w pojeździe z nietrzeźwym kierowcą, który doprowadził do wypadku lub się do niego przyczynił. Przyczynienie występuje również w przypadku braku zapiętych pasów bezpieczeństwa w chwili wypadku. Takie fakty najczęściej wychodzą na jaw na etapie postępowania karnego. Przyczynienie może obniżyć zadośćuczynienie nawet o 90 %. Również na tym etapie dobre kancelarie mogą nieodpłatnie przystąpić do postępowania karnego aby powoływać dowody mogące wykazać, że do przyczynienia nie doszło. Dlatego tak ważne jest aby niezwłocznie powierzyć prowadzenie sprawy profesjonaliście.

Komu przysługuje zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Katalog osób, którym przysługuje odszkodowanie jakim jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest otwarty. Co prawda art. 446 k.c. wskazuje najbliższych członków rodziny, jednak orzecznictwo idzie w kierunku przyjęcia za najbliższych członków rodziny również konkubentów, przysposobionych czy nawet teściów. Ciężar udowodnienia bliskości i więzi emocjonalnej w przypadku małżonka, dziecka czy rodzica będzie lżejszy niż w przypadku konkubenta czy teścia. Należy pamiętać, że więź oraz biskość powinny być ponad przeciętne aby sąd mógł przyznać zadośćuczynienie.

Różnica między świadczeniem należnym a wypłaconym przez ubezpieczyciela

Niejednokrotnie towarzystwa ubezpieczeniowe wydają decyzje odmowne w tego typu przypadkach. Zwłaszcza jeśli osobami bliskimi dla zmarłego są wnuki, rodzeństwo, konkubenci, dziadkowie. W przypadku dzieci, rodziców czy małżonków takie sytuacje zdarzają się rzadko. Mimo wszystko jeśli ubezpieczyciel zdecyduje wypłacić zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest to często nie więcej niż 20%-30% należnego świadczenia. Aby uzyskać właściwe zadośćuczynienie najlepiej powierzyć sprawę profesjonalnym pełnomocnikom, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu takich spraw.

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.