Bezpłatna analiza Twojej sprawy
  Odszkodowanie za potrącenie

  Kiedy pieszy lub rowerzysta otrzyma odszkodowanie za potrącenie na pasach

  Spotkał Cię wypadek na pasach lub w innym miejscu i chciałbyś uzyskać z tego tytułu odszkodowanie za potrącenie na pasach pieszego lub odszkodowanie za potrącenie rowerzysty? Nie wiesz jaka kwota odszkodowania za potrącenie na pasach lub ile wynosi odszkodowanie za potrącenie? Zgłoś się do renomowanej kancelarii odszkodowawczej. Kancelaria załatwi dla Ciebie wszystkie formalności. Poniżej opiszemy dlaczego warto sprawę powierzyć profesjonaliście.

  O tym czy otrzymasz odszkodowanie za potrącenie oraz jakie odszkodowanie za potrącenie na pasach decyduje wiele czynników. Niezależnie od tego czy było to potrącenie rowerzysty czy potrącenie pieszego. Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji pamiętaj aby przystąpić do postępowania karnego. Powinieneś udowodnić, że nie ponosisz winy za wypadek oraz że się do niego nie przyczyniłeś. AP Odszkodowania przystępuje do toczącego się postępowania karnego w sprawie o potrącenie na pasach. Nie pobieramy opłat wstępnych. Robimy to aby udowodnić, że wyłączną winę za wypadek ponosi kierujący pojazdem.

  Wyłączna wina pieszego a odszkodowanie za potrącenie nie tylko na pasach

  Najważniejszą kwestią jest wina lub odpowiedzialność. Jeśli wyłączna wina leży po Twojej stronie odszkodowanie za potrącenie przez samochód nie będzie Ci przysługiwać. Np. podczas wtargnięcia przed jadący zgodnie z przepisami pojazd. Sytuacja taka może mieć miejsce nawet na pasach. Należy pamiętać, że od 1 czerwca 2021 r. pieszy ma pierwszeństwo już stojąc przed przejściem dla pieszych. Musi jednak pamiętać, że nie może używać telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię. Powyższe wynika z dodanego punktu 8 art. 14 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeśli jednak nie ponosisz wyłącznej winy za wypadek i udowodnisz to w postępowaniu karnym otrzymasz odszkodowanie za potrącenie. Potrącenie rowerzysty, który wtargnął na pasy również będzie skutkowało jego winą lub  przyczynieniem. Rowerzysta może przejechać przez przejście dla pieszych wyłącznie gdy na pasach jest również ścieżka rowerowa.

  Przyczynienie się do szkody a wysokość odszkodowania za potrącenie na pasach

  Jeśli w postępowaniu karnym zostanie udowodnione, że swoim zachowaniem przyczyniłeś się do wypadku, Twoje odszkodowanie z polisy OC sprawcy zostanie pomniejszone o odpowiedni % przyczynienia. W zależności od stopnia przyczynienia sądy pomniejszają odszkodowanie za potrącenie na pasach nawet o 90 %. Niesłychanie ważne jest aby udowodnić, że wyłączną winę ponosi kierujący pojazdem.

  Wielkość obrażeń a wysokość odszkodowanie za potrącenie rowerzysty lub pieszego

  Wysokość odszkodowania za potrącenie pieszego lub rowerzysty nie tylko na pasach jest ściśle uzależniona od wielkości obrażeń. Im obrażenia cięższe a co za tym idzie im leczenie dłuższe, tym wyższe odszkodowanie możesz uzyskać. Pamiętaj, że odszkodowanie można uzyskać wyłącznie za obrażenia zdiagnozowane podczas leczenia powypadkowego. Jeśli zbagatelizujesz jakieś dolegliwości i nie udasz się do lekarza odpowiedniej specjalizacji nie otrzymasz należnego za tą jednostkę choroby odszkodowania. Konsultanci medyczni AP Odszkodowania analizując Kartę Informacyjną Leczenia Szpitalnego skierują Cię do specjalisty, który może zdiagnozować jednostkę chorobową, za którą otrzymasz dodatkowe odszkodowanie w kwocie nawet kilkunastu tysięcy. Następnie prawnicy (adwokat, radca prawny) przeanalizują sprawę pod kątem wysokości zadośćuczynienia.

  Odszkodowanie dla rowerzysty lub pieszego za potrącenie – jaka kwota?

  Ile odszkodowania za potrącenie na pasach? W zależności od obrażeń ciała oraz tego czy osoba poszkodowana przyczyniła się do szkody, polskie sądy przyznają kwoty od kilku tysięcy do 1.200.000,00 zł zadośćuczynienia. Do tego dochodzą takie świadczenia jak odszkodowanie za koszty opieki w okresie leczenia. Przysługuje nawet jeśli poszkodowanym opiekowała się osoba bliska i nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów. Takie odszkodowanie to kwota od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Uzależnione jest oczywiście od tego jaki wpływ mają obrażenia ciała na nasze życie codzienne oraz od tego w jakim mieście żyjemy. Jak dużo czasu osobom bliskim zajęła opieka nad nami. Teraz już wiesz ile odszkodowania za potrącenie na pasach możesz uzyskać.

  Innymi świadczeniami będą koszty leczenia oraz utracone dochody jeśli otrzymywaliśmy 80 % wynagrodzenia w czasie choroby. W szczególnie ciężkich przypadkach można wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego o miesięczną rentę z tytułu zwiększonych potrzeb lub niezdolności do pracy. Taka renta może wynieść od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych. Potrącenie pieszego lub rowerzysty może skutkować możliwością walki o każde z wyżej wymienionych świadczeń. Odszkodowanie dla rowerzysty po wypadku oczywiście obejmuje również zwrot kosztów naprawy roweru i innych gadżetów uszkodzonych w zdarzeniu.

  Jakie odszkodowanie za potrącenie na pasach może Ci się należeć?

  Walka o odszkodowanie za potrącenie rowerzysty czy pieszego nie zaczyna się w postępowaniu cywilnym lecz w postępowaniu karnym. Jeśli chcesz uzyskać najwyższe odszkodowanie musisz podejść do sprawy bardzo profesjonalnie. Od samego początku postępować tak aby zgromadzić dowody na wysokość poniesionej szkody. Pamiętaj, że to Ty jako osoba roszcząca musisz udowodnić powstanie szkody oraz jej wysokość. Odszkodowanie za potrącenie na pasach jest uzależnione od wielu czynników ale przede wszystkim od rozmiaru cierpień. Dlatego rekomendujemy kontakt z kancelarią zajmującą się odszkodowaniami, która przeprowadzi Cię przez całe postępowanie. Jeśli się zdecydujesz na nas pamiętaj, że nie pobieramy opłat wstępnych i będziemy Cię reprezentować w postępowaniu karnym oraz cywilnym a Ty zapłacisz dopiero gdy uzyskasz odszkodowanie. Taki model działania motywuje nas do tego aby jak najszybciej uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie.

  Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty lub pieszego – jak postąpić zaraz po wypadku?

  Jeśli doszło do zdarzenia na drodze, trzeba udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Aby móc dochodzić swoich praw i uzyskać odszkodowanie za potrącenie, pieszy lub rowerzysta powinien zadbać o swój interes. W tym celu należy wezwać Policję lub spisać oświadczenie sprawcy o wypadku, z którego jasno wynika, kto ponosi odpowiedzialność za całą sytuację.
  Zaleca się, by poszkodowany zanotował sobie następujące informacje:

  • numer polisy ubezpieczeniowej,
  • numer rejestracyjny,
  • markę o raz model pojazdu,
  • dane sprawcy.

  To ułatwi dochodzenie swoich praw u ubezpieczyciela, a także przed sądem.

  W celu uzyskania wypłaty odszkodowania po wypadku konieczna jest wizyta u lekarza. Specjalista przeprowadzi wywiad oraz zbada poszkodowanego. Sprawdzi, czy w wyniku wypadku powstały obrażenia ciała. Może się okazać, że dolegliwości wystąpią po kilku godzinach od zdarzenia lub następnego dnia. Należy o tym niezwłocznie powiadomić służby medyczne. Dokumentacja medyczna sporządzona zaraz po wypadku przyspiesza procedury związane z wypłatą odszkodowania.

  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się głównie wypłatą odszkodowań osobom poszkodowanym przez nieznanych i nieubezpieczonych kierowców. Do jego zadań zalicza się kontrolę spełnienia przez właścicieli pojazdów obowiązku wykupienia polisy OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie, kiedy sprawca wypadku nie posiada wykupionego OC oraz gdy uciekł on z miejsca zdarzenia.

  Odszkodowanie za potrącenie nie tylko na pasach – czego może domagać się pieszy i jego rodzina z polisy OC sprawcy wypadku?

  Potrącony bez swojej winy przez kierowcę może ubiegać o odszkodowanie dla rowerzysty lub pieszego za wypadek w ramach polisy OC sprawcy. W tej sytuacji miejsce wypadku nie ma żadnego znaczenia. Poszkodowany może dochodzić swoich praw za wszystkie powstałe szkody materialne. Osoba potrącona przez samochód może ubiegać się o zwrot:

  • wydatków związanych z prywatnym leczeniem i rehabilitacją,
  • kosztów sprzętu medycznego oraz leków,
  • utraconego wynagrodzenie na skutek niezdolności do pracy.

  Pieszy, który ucierpiał wskutek zdarzenia drogowego, może wnioskować również o rekompensatę dla członków rodziny sprawujących nad nim opiekę.

  Jeśli potrącenie rowerzysty lub pieszego stało się przyczyną zgonu, rodzinie przysługuje prawo, by ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć. Małoletnie dzieci oraz małżonek mogą ubiegać się także o rentę alimentacyjną. Uzyskane świadczenie przynajmniej w niewielkim stopniu ułatwi dalsze funkcjonowanie rodziny.

  Pieszy potrącony przez sprawcę wypadku ma prawo do odszkodowania za potrącenie.

  Wysokość odszkodowania będzie zależeć od wielu czynników, w tym od tego, czy ofiara doznała obrażeń, jak poważne były jej obrażenia i jakie są rachunki za leczenie.

  Jak działają przepisy dotyczące odszkodowań za potrącenie pieszego i jak wygrać sprawę

  Jaka jest definicja pieszego?

  Pieszy to osoba idąca ulicą lub chodnikiem. jest to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Piesi są narażeni na obrażenia na drodze uderzenia przez samochody, autobusy i inne pojazdy.

  Sprawca potrącenia pieszego, różnice między kierowcami a pasażerami

  Pasażerowie generalnie nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone pieszym w wyniku kolizji. Odpowiedzialność za potrącenie pieszego ponosi kierowca, jeśli uznano, że dopuścił się zaniedbania. Jeśli okaże się, że kierowca dopuścił się złamania przepisów, będzie odpowiadał za szkody. Dlatego ważne jest, aby kierowcy podczas mijania pieszych oraz w okolicy przejść dla pieszych zachowali szczególną ostrożność.

  Piesi w ruchu drogowym, nowe przepisy

  Pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo w momencie gdy znajduje się już na pasach. Zgodnie z nowymi zmianami w kodeksie drogowym, które weszły w życie 1 czerwca 2021 roku, piesi są ponadto dodatkowo chronieni:

  Artykuł 13 Ustawy Prawo o ruchu drogowym zmienił brzmienie w dość istotny sposób i obecnie wskazuje, że:

  § Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

  Przed zmianami pierwszeństwo miał pieszy, który już znajdował się na przejściu. Jeśli żaden z kierowców nie umożliwił mu przejścia, nie mogło być mowy o pierwszeństwie.  Obecnie, zgodnie z Ustawą, gdy tylko pieszy zdradza chęć wejścia na przejście, kierowca musi się zatrzymać.

   

   

  Bezpłatna analiza Twojej sprawy
   Opinie

   Gwiazdki opini

   AP Odszkodowania znalazłam w Internecie. Pierwszy raz musiałam korzystać z tego typu firmy, i ten wybór okazał się NAJLEPSZY! Rzetelna obsługa od samego początku, na każdym etapie postępowania. Bardzo dobry kontakt, uzyskiwałam odpowiedzi na każde zapytanie.
   Firma Pana Pawła uzyskała wysokie odszkodowanie dla mojego syna, potrąconego przez samochód.
   Firmę AP ODSZKODOWANIA będę polecać z czystym sumieniem!

   Małgorzata A.

   Gwiazdki opini

   Korzystałam z usług Kancelarii i jestem bardzo zadowolona. Nie musiałam uczestniczyć w trudnych prawnie rozmowach. Okazano mi dużą życzliwość i zrozumienie problemu. Zawsze uzyskałam wyczerpujące informacje. Bardzo dziękuję za pomoc i będę polecać usługi Kancelarii każdemu kto będzie w potrzebie.

   Teresa J.

   Gwiazdki opini

   Witam, w ciężkiej sytuacji została mi polecona firma Pana Pawła Gaja i NIE ZAWIODŁEM SIE. Potwierdziły się wszystkie opinie przekazane przez przyjaciół, tj. profesjonalizm, kultura osobista, dyskrecja, pełna dostępność podczas prowadzenia mojej sprawy, a przede wszystkim SKUTECZNOŚĆ! Z czystym sumieniem mogę wszystkim polecić – jest wiele firm o podobnym profilu, ale właściwy adres tylko JEDEN!

   Pozdrawiam

   Marcin J.

   Gwiazdki opini

   Moja ciocia uległa bardzo poważnemu wypadkowi w autobusie miejskim. Nawet nie wiedziała, że może w związku z tym otrzymać jakieś odszkodowanie. Dzięki AP Odszkodowania otrzymała naprawdę duże pieniądze. Sprawa trafiła do sądu ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło grosze a w sądzie okazało się, że powinna otrzymać pięć razy więcej. Świetny kontakt z firmą i fachowo załatwiona sprawa przez świetnych prawników.

   Polecam

   Mateusz

   Oceń artykuł:

   Oceny:

   pomocny

   13 maja 2023

   Pomocny dla uzyskania odszkodowania. Zwłaszcza część dotycząca tego co jest ważne aby uzyskać najwyższe zadośćuczynienie.

   Jolanta