Odszkodowanie za potrącenie

Kiedy pieszy lub rowerzysta otrzyma odszkodowanie za potrącenie

Jeśli spotkał Cię wypadek na przejściu dla pieszych lub w innym miejscu i chciałbyś uzyskać z tego tytułu odszkodowanie za potrącenie, zgłoś się do renomowanej kancelarii odszkodowawczej, która załatwi dla Ciebie wszystkie formalności. Poniżej opiszemy dlaczego warto sprawę powierzyć profesjonaliście.

O tym czy otrzymasz odszkodowanie za potrącenie oraz o jego wysokości decyduje wiele czynników. Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji pamiętaj aby przystąpić do postępowania karnego w celu udowodnienia, że nie ponosisz winy za wypadek oraz że się do niego nie przyczyniłeś. AP Odszkodowania przystępuje do toczącego się postępowania karnego, nie pobierając opłat wstępnych, aby udowodnić, że wyłączną winę za wypadek ponosi kierujący pojazdem.

Wyłączna wina pieszego a odszkodowanie za potrącenie

Najważniejszą kwestią jest wina lub odpowiedzialność. Jeśli wyłączna wina leży po Twojej stronie, np. podczas wtargnięcia przed jadący zgodnie z przepisami pojazd, odszkodowanie za potrącenie nie będzie Ci przysługiwać. Sytuacja taka może mieć miejsce nawet na przejściu dla pieszych. Należy pamiętać, że od 1 czerwca 2021 r. pieszy ma pierwszeństwo już stojąc przed przejściem dla pieszych. Musi jednak pamiętać, że nie można mu używać telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Powyższe wynika z dodanego punktu 8 art. 14 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeśli jednak nie ponosisz wyłącznej winy za wypadek i udowodnisz to w postępowaniu karnym otrzymasz odszkodowanie.

Przyczynienie się do szkody a wysokość odszkodowania za potrącenie

Jeśli w postępowaniu karnym zostanie udowodnione, że swoim zachowaniem przyczyniłeś się do wypadku, Twoje odszkodowanie z polisy OC sprawcy zostanie pomniejszone o odpowiedni % przyczynienia. W zależności od stopnia przyczynienia sądy pomniejszają odszkodowanie nawet o 90 %. Niesłychanie ważne jest aby udowodnić, że wyłączną winę ponosi kierujący pojazdem.

Wielkość obrażeń a wysokość odszkodowania za potrącenie

Wysokość odszkodowania za potrącenie jest ściśle uzależniona od wielkości obrażeń. Im obrażenia cięższe a co za tym idzie im leczenie dłuższe, tym wyższe odszkodowanie możesz uzyskać. Pamiętaj, że odszkodowanie można uzyskać wyłącznie za obrażenia zdiagnozowane podczas leczenia powypadkowego. Jeśli zbagatelizujesz jakieś dolegliwości i nie udasz się do lekarza odpowiedniej specjalizacji nie otrzymasz należnego za tą jednostkę choroby odszkodowania. Konsultanci medyczni AP Odszkodowania analizując Kartę Informacyjną Leczenia Szpitalnego skierują Cię do specjalisty, który może zdiagnozować jednostkę chorobową, za którą otrzymasz dodatkowe odszkodowanie w kwocie nawet kilkunastu tysięcy.

Wysokość odszkodowania za potrącenie

W zależności od obrażeń ciała oraz tego czy osoba poszkodowana przyczyniła się do szkody, polskie sądy przyznają kwoty od kilku tysięcy do 1.200.000,00 zł zadośćuczynienia. Do tego dochodzą takie świadczenia jak odszkodowanie za koszty opieki w okresie leczenia nawet jeśli poszkodowanym opiekowała się osoba bliska i nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów. Takie odszkodowanie to kwota od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Uzależnione jest oczywiście od tego jaki wpływ mają obrażenia ciała na nasze życie codzienne oraz od tego w jakim mieście żyjemy. Jak dużo czasu osobom bliskim zajęła opieka nad nami. Innymi świadczeniami będą koszty leczenia oraz utracone dochody jeśli otrzymywaliśmy 80 % wynagrodzenia w czasie choroby. W szczególnie ciężkich przypadkach można wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego o miesięczną rentę z tytułu zwiększonych potrzeb lub niezdolności do pracy. Taka renta może wynieść od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych.

Walka o odszkodowanie za potrącenie nie zaczyna się w postępowaniu cywilnym lecz w postępowaniu karnym. Jeśli chcesz uzyskać najwyższe odszkodowanie musisz podejść do sprawy bardzo profesjonalnie i od samego początku postępować tak aby zgromadzić dowody na wysokość poniesionej szkody. Pamiętaj, że to Ty jako osoba roszcząca musisz udowodnić powstanie szkody oraz jej wysokość. Dlatego rekomendujemy kontakt z kancelarią zajmującą się odszkodowaniami, która przeprowadzi Cię przez całe postępowanie. Jeśli się zdecydujesz na nas pamiętaj, że nie pobieramy opłat wstępnych i będziemy Cię reprezentować w postępowaniu karnym oraz cywilnym a Ty zapłacisz dopiero gdy uzyskasz odszkodowanie. Taki model działania motywuje nas do tego aby jak najszybciej uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie.

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty lub pieszego – jak postąpić zaraz po wypadku?

Jeśli doszło do zdarzenia na drodze, trzeba udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Aby móc dochodzić swoich praw i uzyskać odszkodowanie za potrącenie, pieszy lub rowerzysta powinien zadbać o swój interes. W tym celu należy wezwać Policję lub spisać oświadczenie sprawcy o wypadku, z którego jasno wynika, kto ponosi odpowiedzialność za całą sytuację.
Zaleca się, by poszkodowany zanotował sobie następujące informacje:

  • numer polisy ubezpieczeniowej,
  • numer rejestracyjny,
  • markę o raz model pojazdu,
  • dane sprawcy.

To ułatwi dochodzenie swoich praw u ubezpieczyciela, a także przed sądem.

Po wypadku konieczna jest wizyta u lekarza. Specjalista przeprowadzi wywiad oraz zbada poszkodowanego. Sprawdzi, czy w wyniku wypadku powstały obrażenia ciała. Może się okazać, że dolegliwości wystąpią po kilku godzinach od zdarzenia lub następnego dnia. Należy o tym niezwłocznie powiadomić służby medyczne. Dokumentacja medyczna sporządzona zaraz po wypadku przyspiesza procedury związane z wypłatą odszkodowania.

Odszkodowanie za potrącenie – czego może domagać się pieszy i jego rodzina z polisy OC sprawcy?

Pieszy potrącony bez swojej winy przez kierowcę może ubiegać o odszkodowanie w ramach polisy OC sprawcy. W tej sytuacji miejsce wypadku nie ma żadnego znaczenia. Poszkodowany może dochodzić swoich praw za wszystkie powstałe szkody materialne. Osoba potrącona przez samochód może ubiegać się o zwrot:

  • wydatków związanych z prywatnym leczeniem i rehabilitacją,
  • kosztów sprzętu medycznego oraz leków,
  • utraconego wynagrodzenie na skutek niezdolności do pracy.

Pieszy, który ucierpiał wskutek zdarzenia drogowego, może wnioskować również o rekompensatę dla członków rodziny sprawujących nad nim opiekę.

Jeśli potrącenie stało się przyczyną zgonu, rodzinie przysługuje prawo, by ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć. Małoletnie dzieci oraz małżonek mogą ubiegać się także o rentę alimentacyjną. Uzyskane świadczenie przynajmniej w niewielkim stopniu ułatwi dalsze funkcjonowanie rodziny.
 

 

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.