Odszkodowania

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny / drogowy Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym / drogowym? Pamiętaj aby zawsze udać się do lekarza w celu przeprowadzenia rutynowych badań. Możesz być w szoku i nie zdawać sobie sprawy, że doznałeś uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie...
Odszkodowanie za wypadek w pracy Zgodnie z art. 415 k.c. każdy kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Jest to najważniejsza podstawa prawna do żądania odszkodowania za wypadek w pracy. Oczywiście jeśli roszczenie chcemy skierować...
Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie O odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z obowiązkowej polisy OC może starać się pokrzywdzony, który doznał urazu. Muszą zostać spełnione zostały przesłanki z art. 50 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze...
Odszkodowanie za upadek na chodniku Wypadek na chodniku i ulicy jest zmorą większości polskich miast i wsi. Pamiętaj, że jeśli do wypadku doszło z winy zarządcy drogi powinieneś starać się o odszkodowanie za wypadek na chodniku jeśli w wyniku wypadku...
Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej - ojca, matki, męża, żony, syna, córki Jednym z najbardziej wstrząsających momentów w naszym życiu jest śmierć osoby bliskiej. Gdy do nieszczęścia dochodzi niespodziewanie, w wyniku wypadku, cierpienie jest jeszcze większe. Krzywda doznana w wyniku...
Wiele osób poszkodowanych w wypadkach potrzebuje specjalistycznej pomocy medycznej. Czasami poszkodowany wymaga długotrwałej i kosztownej rehabilitacji lub też ciągłej opieki pielęgniarskiej. Warto wiedzieć, że w takich przypadkach każdy poszkodowany ma prawo domagania się pokrycia wszystkich kosztów poniesionych na leczenie lub...
W uzasadnionych przypadkach, w których doszło do znacznego pogorszenia zdrowia poszkodowanego, jest on uprawniony do żądania od sprawcy szkody lub towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy odpowiedniej renty. Uprawnienie do takiego świadczenia wynika wprost z art. 444 § 2, którego treść jest następująca...
Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej Jednym z najbardziej wstrząsających momentów w naszym życiu jest śmierć osoby bliskiej. Gdy do nieszczęścia dochodzi niespodziewanie, w wyniku wypadku, cierpienie jest jeszcze większe. Ustawodawca w art. 446 k.c. umocował sądy do tego aby mogły...