Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie po wypadku z pracy

Statystyki dotyczące ilości wypadków w pracy są zatrważające. Pamiętaj, jeśli do wypadku doszło w związku z wykonywaną pracą, należy Ci się jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS. Osoba poszkodowana może się o nie ubiegać, pod warunkiem, że zostały spełnione określone warunki.

O wypadku przy pracy możemy mówić, gdy na skutek nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną doszło do urazu lub śmierci. By zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, musi mieć ono miejsce w trakcie pracy bądź w związku z wykonywaniem poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy bez polecenia bądź też w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy – czyli na przykład podczas wyjazdu służbowego. Poszkodowanym pracownikom przysługuje także odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy.

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Za niezdolność do pracy na skutek wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy bądź w drodze powrotnej, osobie zatrudnionej przysługuje zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne albo renta. Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy otrzymamy, jeśli np. do wypadku doszło z winy podmiotu zarządzającego chodnikiem lub drogą jeśli potkniemy się lub poślizgniemy w tym miejscu lub jeśli zostaniemy potrąceni przez pojazd. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca odszkodowania za wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Zasadą jest więc, że jeśli chcemy się ubiegać o odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy, jakiś podmiot musi ponosić za nasz wypadek winę.

Wypadek w pracy – odszkodowanie od pracodawcy

Odszkodowanie za wypadek od pracodawcy należy Ci się, jeśli do wypadku doszło z winy pracodawcy, czyli np. nie miałeś uprawnień do pracy, którą Ci zlecił, nie miałeś badań lekarskich uprawniających do pracy na Twoim stanowisku, nie miałeś szkolenia BHP, maszyna na której pracowałeś nie miała odpowiednich zabezpieczeń itp.

O odszkodowanie od pracodawcy można się ubiegać, jeśli złamał on przepisy BHP lub do wypadku doszło z winy innego pracownika, niezależnie od tego czy był sporządzony protokół BHP, czy byłeś zatrudniony, czy pracowałeś bez umowy, niezależnie nawet od tego czy w szpitalu powiedziałeś że był to wypadek w pracy. Nie ma znaczenia co zawierają dokumenty, jeśli tylko za pomocą innych dowodów takich jak zapis z monitoringu czy zeznania świadków jesteśmy w stanie udowodnić, że do wypadku doszło w pracy i to z winy pracodawcy.

Pracodawca lub towarzystwo ubezpieczeniowe, jeśli była zawarta polisa OC, ma obowiązek wypłacić zadośćuczynienie, odszkodowanie z tytułu kosztów opieki, utraconych dochodów jeśli takie były oraz wszelkie inne świadczenia związane ze szkodą.

Jeżeli na skutek wypadku w pracy z potwierdzonej winy pracodawcy pracownik dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu i zostanie inwalidą, pracodawca będzie miał obowiązek wypłacić mu kwotę, która pozwoli na przekwalifikowanie się do wykonywania innego zawodu. Profesjonalna kancelaria jest w stanie wywalczyć wszystkie powyższe świadczenia.

Ile czasu na dochodzenie odszkodowania?

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS nie ulega przedawnieniu. Roszczenie o odszkodowanie uzupełniające od pracodawcy przedawnia się po upływie 20 lat, jeżeli wypadek nastąpił na skutek popełnionego przestępstwa lub po upływie 3 lat, jeżeli okoliczności wypadku nie są związane z popełnieniem przestępstwa.

Odszkodowanie za wypadek w pracy bez umowy

Wiele osób rezygnuje z prawa do ubiegania się o odszkodowanie za wypadek w pracy ze względu na wykonywanie obowiązków służbowych bez umowy. Pracodawcy, którzy chcą zaoszczędzić na pracowniku i nie opłacać składek ZUS, często kierują do pracy osoby bez odpowiednich uprawnień i umiejętności. Takie postępowanie może skończyć się tragicznie, zwłaszcza w przypadku pracy fizycznej, pracy na wysokościach lub obsługiwania niebezpiecznych maszyn. Warto jednak pamiętać, że za wypadek przy pracy, którą dana osoba wykonuje bez podpisanej umowy, również przysługuje odszkodowanie.

O braku możliwości dochodzenia odszkodowania nie przesądza:

  • brak umowy,
  • brak rejestracji pracownika w ZUS,
  • brak protokołu powypadkowego,
  • wpis w protokole wskazujący na wyłączną winę poszkodowanego.

To, co wydarzyło się naprawdę, jest bardziej istotne niż wpis w dokumentacji lub protokole. Aby jednak uzyskać odszkodowanie za wypadek od pracodawcy, należy wykazać, że to właśnie pracodawca ponosi winę za wypadek. Można to udowodnić na wiele sposobów, m.in. korzystając z zapisu z monitoringu czy zeznań świadków zdarzenia.

Poznaj historię pana Ryszarda z Piotrkowa Trybunalskiego, któremu pomogliśmy uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy bez umowy.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy?

Podsumowując, odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje w następujących sytuacjach:

  • wypadek miał miejsce podczas wykonywania obowiązków służbowych – np. w miejscu pracy, poza terenem firmy w godzinach pracy lub w trakcie wyjazdu służbowego;
  • wypadek miał miejsce w drodze do pracy lub z pracy – warunkiem jest obciążenie danego podmiotu winą za zdarzenie, np. kierowcy pojazdu czy zarządzającego chodnikiem lub drogą;
  • za wypadek odpowiada pracodawca – wykazanie zaniedbania przepisów BHP ze strony pracodawcy umożliwia uzyskanie odszkodowania nawet wtedy, gdy pracownik wykonywał obowiązki bez umowy i nie był zarejestrowany jako płatnik ZUS.

Co więcej, odszkodowanie od pracodawcy można również uzyskać, dokumentując pogorszenie stanu zdrowia wskutek szkodliwych warunków pracy, czyli tzw. choroby zawodowej. W AP Odszkodowania pomagamy uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy bez żadnych opłat wstępnych. Poszkodowany płaci za nasze usługi dopiero po uzyskaniu świadczenia.

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.