Bezpłatna analiza Twojej sprawy
  Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

  Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

  O odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z obowiązkowej polisy OC może starać się pokrzywdzony, który doznał urazu. Muszą zostać spełnione zostały przesłanki z art. 50 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

  To nie rolnik wypłaca odszkodowanie a towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym rolnik jest ubezpieczony.

  Również rolnikowi, który uległ wypadkowi w swoim gospodarstwie należy się odszkodowanie rolnicze z polisy OC. Powinny być spełnione powyższe przesłanki. Winę musi ponosić osoba wspólnie zamieszkująca z rolnikiem lub świadcząca pomoc rodzinną czy sąsiedzką w gospodarstwie rolnym.

  Kiedy przysługuje odszkodowania za wypadek w rolnictwie?

  Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w rolnictwie wypłacane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie jest jedynym świadczeniem. Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie przysługuje poszkodowanym w gospodarstwie rolnym. Należy pamiętać, że szkoda powstała w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego powinna zostać zlikwidowana z obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej. Taką polisę powinien posiadać każdy rolnik. A więc to nie rolnik wypłaca odszkodowanie a towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym rolnik ma wykupioną polisę OC.

  Uprawnienie do żądania odszkodowania z polisy OC gospodarstwa rolnego wynika z art. 50 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Artykuł ten stanowi, że „z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.” Mamy więc do czynienia z przesłankami podmiotowymi a więc katalogiem osób, które mają ponosić winę za wypadek. Kolejne to przesłankami przedmiotowe czyli związkiem pomiędzy prowadzeniem gospodarstwa rolnego a zaistniałą szkodą. Dobra kancelaria jest w stanie przeanalizować każdą sprawę pod kontem zasadności roszczeń odszkodowawczych.

  Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

  Odszkodowania rolnicze przysługują każdemu, kto został poszkodowany, jeśli zostaną spełnione powyższe przesłanki. Również rolnikowi, który uległ wypadkowi w swoim gospodarstwie należy się odszkodowanie z polisy OC jeśli winę ponosi: osoba wspólnie zamieszkująca z rolnikiem lub świadcząca pomoc rodzinną czy sąsiedzką w gospodarstwie rolnym. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie ryzyka nie jest potrzebna nawet wina innych osób.

  Zasady ponoszenia odpowiedzialności

  Abstrahując od powyższego, należy się zastanowić nad zasadą ponoszenia odpowiedzialności przez właściciela gospodarstwa rolnego. Zasada ogólna wynikająca z art. 415 k.c. ma zastosowanie do wypadków, za które odpowiada posiadacz niewielkiego gospodarstwa rolnego. Zgodnie z powołanym przepisem „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Więc dochodzić odszkodowania można jedynie jeśli rolnik bądź osoba pracująca w gospodarstwie rolnym ponosi za wypadek winę.

  Przykład 1:

  Rolnik poprosił syna, który od pewnego czasu nie mieszka już na terenie gospodarstwa rolnego, o oporządzenie byków w oborze. Syn został poturbowany przez agresywnego i nieuwiązanego byka w wyniku czego doznał złamania żeber oraz ręki. Winę za wypadek ponosi rolnik ponieważ dopuścił osobę, której agresywny byk nie znał co spowodowało większą agresję. Ponadto jego wina wynika z faktu dopuszczenia osoby trzeciej do niezabezpieczonego zwierzęcia.

  Przykład 2:

  Rolnik poprosił matkę o przeprowadzenie prac na drabinie mających na celu pielęgnację drzewek owocowych. Drabina była wykonana z drewna a jej stan techniczny był zły. Rolnik mino wszystko powierzył pracę matce, która spadła w wyniku złamania się szczebla drabiny doznając złamania kręgosłupa. Wina rolnika wynika z udostępnienia drabiny w złym stanie technicznym osobie pracującej w jego gospodarstwie rolnym.

  Drugą zasadą ponoszenia odpowiedzialności za wypadki w rolnictwie jest wynikająca z art. 435 k.c. zasada ryzyka. Zgodnie z powołanym przepisem „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu (…)” . Mamy więc do czynienia z gospodarstwem rolnym zmechanizowanym, które nie mogłoby funkcjonować bez wykorzystania sił przyrody. Istotą ryzyka jest z góry przesądzona odpowiedzialność. Rolnik posiadający tak duże gospodarstwo odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z ruchem tego gospodarstwa nawet jeśli nikt nie ponosi za wypadek winy.

  Przykład 3:

  Na terenie gospodarstwa rolnego, do którego mają zastosowanie przepisy art. 435 k.c. osoba pracująca przy naprawie maszyny rolniczej, straciła równowagę i spadła doznając złamania biodra. Niezależnie od przyczyny upadku (zawrót głowy, poślizgnięcie się lub potknięcie o wystające elementy) poszkodowany doznał urazu w związku z ruchem zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody a więc powinien otrzymać odszkodowanie.

  Jak wysokie odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

  O wysokości zadośćuczynienia oraz rodzajach odszkodowań za odniesione urazy piszemy w artykule Wypadek komunikacyjny. W obecnych realiach i przy wzięciu pod uwagę następstwa tak poważnych wypadków odszkodowania w tych sprawach są naprawdę wysokie. Rzadko się mianowicie zdarza aby odszkodowanie po wypadku w rolnictwie było niskie. Wynika to najczęściej z wielkości obrażeń ciała. Im obrażenia większe tym odszkodowanie wyższe. Może ono sięgnąć kwot ponad 1.000.000,00 zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę rentę po wypadku w rolnictwie i jej ewentualną kapitalizację kwoty mogą sięgnąć kilku milionów.

  Renta dla rolnika po wypadku

  Oprócz renty z KRUS rolnikowi będzie również przysługiwała renta z tytułu zwiększonych potrzeb. Można ją uzyskać oczywiście wtedy gdy wypadek w rolnictwie poniósł za sobą najpoważniejsze skutki. O to jednak nie trudno. Wypadki w rolnictwie należą do najpoważniejszych i zdarzają się niesłychanie często. Po tak groźnym zdarzeniu osoba poszkodowana może wymagać pomocy osób trzecich. Taka pomoc może być niezbędna przy podstawowych czynnościach życia codziennego. Najczęściej opieką zajmują się bliscy. Nie zwalnia to jednak ubezpieczyciela z obowiązku ponoszenia takich kosztów. To nie bliscy powinni za darmo świadczyć pomoc.

  W związku z tym mamy instytucję renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Jej wysokość jest uzależniona od tego jak poważny był wypadek w rolnictwie. Co za tym idzie od tego w jakim zakresie poszkodowany wymaga pomocy ze strony bliskich. Im większy zakres wymaganej opieki tym renta wyższa.

  Odszkodowania rolnicze – ile czasu na dochodzenie?

  Na dochodzenie odszkodowania macie Państwo nawet 20 lat. Najprawdopodobniej jest jeszcze czas na odzyskanie odszkodowania.

  Przeczytaj o kolejnej osobie, która uzyskała pomoc od firmy AP Odszkodowania w artykule: Odszkodowanie za upadek z drabiny

  Bezpłatna analiza Twojej sprawy
   Opinie

   Gwiazdki opini

   AP Odszkodowania znalazłam w Internecie. Pierwszy raz musiałam korzystać z tego typu firmy, i ten wybór okazał się NAJLEPSZY! Rzetelna obsługa od samego początku, na każdym etapie postępowania. Bardzo dobry kontakt, uzyskiwałam odpowiedzi na każde zapytanie.
   Firma Pana Pawła uzyskała wysokie odszkodowanie dla mojego syna, potrąconego przez samochód.
   Firmę AP ODSZKODOWANIA będę polecać z czystym sumieniem!

   Małgorzata A.

   Gwiazdki opini

   Korzystałam z usług Kancelarii i jestem bardzo zadowolona. Nie musiałam uczestniczyć w trudnych prawnie rozmowach. Okazano mi dużą życzliwość i zrozumienie problemu. Zawsze uzyskałam wyczerpujące informacje. Bardzo dziękuję za pomoc i będę polecać usługi Kancelarii każdemu kto będzie w potrzebie.

   Teresa J.

   Gwiazdki opini

   Witam, w ciężkiej sytuacji została mi polecona firma Pana Pawła Gaja i NIE ZAWIODŁEM SIE. Potwierdziły się wszystkie opinie przekazane przez przyjaciół, tj. profesjonalizm, kultura osobista, dyskrecja, pełna dostępność podczas prowadzenia mojej sprawy, a przede wszystkim SKUTECZNOŚĆ! Z czystym sumieniem mogę wszystkim polecić – jest wiele firm o podobnym profilu, ale właściwy adres tylko JEDEN!

   Pozdrawiam

   Marcin J.

   Gwiazdki opini

   Moja ciocia uległa bardzo poważnemu wypadkowi w autobusie miejskim. Nawet nie wiedziała, że może w związku z tym otrzymać jakieś odszkodowanie. Dzięki AP Odszkodowania otrzymała naprawdę duże pieniądze. Sprawa trafiła do sądu ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło grosze a w sądzie okazało się, że powinna otrzymać pięć razy więcej. Świetny kontakt z firmą i fachowo załatwiona sprawa przez świetnych prawników.

   Polecam

   Mateusz

   Oceń artykuł:

   Oceny:

   Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która doda opinię