Odszkodowanie w kwocie 75.000,00 zł za upadek z drabiny!

Odszkodowania w rolnictwie to hasło, które Pani Bogusława została zmuszona wpisać w wyszukiwarce internetowej w celu uzyskania pomocy z odszkodowaniem. Konieczność ta wynikała z faktu otrzymania odmowy wypłaty odszkodowania z polisy OC gospodarstwa rolnego jej syna. Pani Bogusława, na prośbę swego syna wykonywała pracę polegającą na pielęgnacji winogron, rosnących koło budynków gospodarczych w gospodarstwie rolnym. Praca ta była wykonywana na wysokości, przy użyciu starej drewnianej drabiny. Stan techniczny drabiny budził wiele zastrzeżeń i niestety jeden ze szczebli złamał się pod ciężarem użytkowniczki. Poszkodowana spadła doznając złamania kręgu co spowodowało jej unieruchomienie na wiele miesięcy oraz kilkuletnią rekonwalescencję. Pani Bogusława do dnia dzisiejszego odczuwa bolesnie skutki tego wypadku.

W tym miejscy warto przypomnieć na czym polega odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadki w rolnictwie. Zgodnie z art. 50 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  „z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, (…) są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest  śmierć,  uszkodzenie  ciała,  rozstrój  zdrowia  bądź  też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”.  Więc jeśli z winy rolnika lub osób pracujących w jego gospodarstwie dojdzie do powstania szkody w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie.

Odmowa wypłaty odszkodowania za wypadek pani Bogusławy w gospodarstwie rolnym była absurdalna. Towarzystwo ubezpieczeniowe powołało się na oświadczenie syna, w którym ten opisał czynności wykonywane przez matkę jako pielęgnacja roślin na budynku gospodarczym, a to według towarzystwa ubezpieczeniowego wyklucza odpowiedzialność gwarancyjną. Prowadzenie gospodarstwa rolnego polega w głównej mierze na chowie zwierząt i uprawie roślin. Uprawa roślin to przede wszystkim ich pielęgnacja, z czym zgodził się również sąd, zasądzając na rzecz naszej klientki kwotę 67.500,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 7.345,80 zł tytułem odszkodowania za koszty opieki.

Dzięki firmie AP Odszkodowania kolejna osoba poszkodowana w wypadku uzyskała należne jej odszkodowanie, przed wypłatą którego wzbraniało się towarzystwo ubezpieczeniowe. Uważamy, że dobry prawnik to podstawa działalności firmy odszkodowawczej.

Przeczytaj więcej na temat odszkodowań w gospodarstwie rolnym tutaj.

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.