Bezpłatna analiza Twojej sprawy
  Odszkodowanie za wypadek samochodowy

  Odszkodowanie za wypadek samochodowy kwota

  Świadomość społeczna dotycząca odszkodowań jest w Polsce coraz większa. Obecnie prawie każdy wie, że może otrzymać odszkodowanie za wypadek samochodowy. Niestety ubezpieczyciele w dalszym ciągu starają się ograniczyć tą wiedzę i wypłacają poszkodowanym znacznie zaniżone kwoty. Przy tym wydając decyzję opisują swoje stanowisko w taki sposób aby przekonać, że kwota jest właściwa. Ponadto proponują zawarcie ugody przy dopłacie niewielkiej kwoty ograniczając czas na podjęcie decyzji np. do 7 dni. Są to działania celowe. Osoba, która sama zgłasza sobie szkodę nie chcąc stracić dopłaty często godzi się na zawarcie ugody przekreślając sobie drogę do dalszej walki.

  Należy mieć świadomość, że wypłaty dokonywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze znacznie zaniżone. Odszkodowanie za wypadek samochodowy może wynieść kilka a nawet kilkadziesiąt razy tyle ile uznał ubezpieczyciel.

  Przykłady zaniżonych wypłat odszkodowań

  37.000,00 zł zamiast 1.000,00 zł

  25.000,00 zł zamiast 800,00 zł

  Po potrąceniu rowerzysty została zgłoszona szkoda osobowa polegająca na obrażeniach fizycznych i psychicznych. Nasz klient otrzymał 800,00 zł w postępowaniu przedsądowym. Po analizie dokumentacji medycznej przez naszego orzecznika postanowiliśmy złożyć pozew o zapłatę kwoty 25.000,00 zł i taką kwotę uzyskaliśmy. Odszkodowanie za wypadek samochodowy wraz z odsetkami wyniosło niemal 30.000,00 zł.

  Po potrąceniu rowerzysty została zgłoszona szkoda osobowa polegająca na obrażeniach fizycznych i psychicznych. Nasz klient otrzymał 800,00 zł w postępowaniu przedsądowym. Po analizie dokumentacji medycznej przez naszego orzecznika postanowiliśmy złożyć pozew o zapłatę kwoty 25.000,00 zł i taką kwotę uzyskaliśmy. Odszkodowanie za wypadek samochodowy wraz z odsetkami wyniosło niemal 30.000,00 zł.

  250.000,00 zł zamiast 16.800,00 zł

  Po ciężkim wypadku nasz klient zgłosił szkodę do ubezpieczyciela. Jakież było jego zdziwienie kiedy otrzymał jedynie 16.800,00 zł zadośćuczynienia. Sąd zgodnie z naszym powództwem po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uznał, że łączna kwota zadośćuczynienia powinna wynieść 250.000,00 zł.

  Po ciężkim wypadku nasz klient zgłosił szkodę do ubezpieczyciela. Jakież było jego zdziwienie kiedy otrzymał jedynie 16.800,00 zł zadośćuczynienia. Sąd zgodnie z naszym powództwem po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uznał, że łączna kwota zadośćuczynienia powinna wynieść 250.000,00 zł.

  Jakie skutki pozwolą walczyć odszkodowanie za wypadek samochodowy

  Skutkiem wypadku drogowego mogą być urazy ciała lub śmierć pokrzywdzonego. W zależności od tego co się stało ubezpieczyciel powinien wypłacić różne świadczenia.

  Obrażenia ciała

  Najczęstszym skutkiem wypadków komunikacyjnych są obrażenia ciała osób przebywających w pojeździe. Takim osobom przysługuje odszkodowanie za wypadek samochodowy. Jest ono uzależnione w zasadzie tylko od rozległości obrażeń. Podstawą do uzyskania odszkodowania są art. 415, 436, 444 oraz 445 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W związku z doznanymi uszkodzeniami ciała poszkodowanemu przysługuje wiele świadczeń. Mowa tutaj o zadośćuczynieniu za ból i cierpienie oraz wszelkiego rodzaju odszkodowaniach.

  Osoba, która uległa wypadkowi drogowemu najczęściej jest niezdolna do pracy przez pewien czas. Nie może też wykonywać wielu czynności życie codziennego. Kupuje również wiele leków i uczęszcza na wizyty prywatne do lekarzy czy na rehabilitację. Wówczas ponowi wiele kosztów od utraconych dochodów po zapłatę za lekarza czy zabieg rehabilitacyjny. Wymaga również pomocy ze strony osób trzecich. Za to wszystko powinna otrzymać odszkodowanie za wypadek drogowy.

  Śmierć pokrzywdzonego

  anchorhttps://www.littleport-lions.co.uk/useful-informationdoes jomashop sell fake watchescomment nettoyer sa coque de telephonetelefoonhoesjes bestellen

  Na polskich drogach dochodzi również do tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Śmierć osoby bliskiej to tragedia, z którą zmaga się wiele rodzin. Żadne pieniądze nie będą w stanie wynagrodzić tak dużej straty. Jednak często zadośćuczynienie jakie może otrzymać rodzina pozwoli jej przetrwać stratę zabezpieczając ją finansowo na pewien czas.

  Podstawą do uzyskania zadośćuczynienia oraz odszkodowania za śmierć osoby bliskiej jest art. 446 k.c. Zadośćuczynienie ma na celu pomóc rodzinie po stracie osoby bliskiej. Odszkodowanie natomiast ma pokryć wydatki związane z ceremonią pogrzebową, leczeniem zmarłego przed zgonem oraz wszelkie inne szkody majątkowe. Istnieje również odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji rodzinnej. Ubezpieczyciel powinien je wypłacić, jeśli w związku ze śmiercią sytuacja majątkowa osoby roszczącej znacznie się pogorszyła. Np. kiedy zmarły był jedynym żywicielem rodziny lub jego dochody były bardzo wysokie.

  Ponadto osoba zmarła mogła również świadczyć dobrowolni pomoc osobie roszczącej, za którą nie pobierała opłat. Śmierć takiej osoby powoduje, że roszczący będzie musiał płacić za tego rodzaju czynności. Przykładem będzie tutaj pomoc dziadków przy opiece nad wnukami. Pomoc członka rodziny w gospodarstwie rolnym.

  Co zrobić aby uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy

  Zabezpieczenie materiału dowodowego

  Podstawą do uzyskania odszkodowania jest zebranie wszystkich dowodów. W razie wypadku drogowego zajmie się tym Policja i Prokuratura. Niemniej jednak warto na etapie postępowania przygotowawczego przystąpić do niego i nadzorować pracę służb. Niestety w związku z obłożeniem pracą służby często mogą przeoczyć pewne sprawy lub niedokładnie przeanalizować materiał dowodowy. Najczęstsze błędy pojawiają się w opiniach biegłych na okoliczność rekonstrukcji wypadków. Tam można doszukać się rutyny i kopiowania wniosków z innych opinii co w danej sprawie może przynieść dla poszkodowanego niekorzystne skutki.

  Rozpoczęcie pełnej diagnostyki

  Rozpoznanie wszystkich urazów jest istotne jeśli chcemy uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie za wypadek samochodowy. Prawie każdy poszkodowany trafia po wypadku drogowym na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Pamiętajmy jednak, że jest to oddział ratujący życie. Przeprowadzone tam badania często nie dają pełnego obrazu uszkodzeń ciała. Niejednokrotnie poszkodowany trafiając do szpitala zaraz po wypadku drogowym nie odczuwa wszystkich dolegliwości.

  W związku z powyższym po opuszczeniu szpitala warto obserwować swoje ciało przez kilka dni. Jeśli zauważymy jakieś niepokojące rozbieżności pomiędzy naszym stanem zdrowia sprzed wypadku a tym co się z nami dzieje po wypadku, należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu po odpowiednie skierowanie. Takimi odstępstwami mogą być dolegliwości bólowe w stawie. Ponadto pogorszenie słuchu czy wzroku. Mieliśmy również do czynienia z utratą węchu i smaku lub nawet zmianą smaku. Przy złamaniach kości dochodzi czasem do uszkodzenia nerwów czego objawem może być drętwienie lub mrowienie kończyny.

  Tylko pełna diagnostyka pozwoli uzyskać pełne zadośćuczynienie. Rozpoznanie choroby musi nastąpić w niedługim odstępie czasu od wypadku. Ma to wpływ na udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem samochodowym a urazem. Jeśli podejmiemy się leczenie po roku od wypadku, Sąd może uznać, że uraz nie ma związku ze zdarzeniem drogowym.

  Odszkodowanie za wypadek drogowy kwota

  Wypadek drogowy to nie tylko zderzenie się dwóch samochodów. Poszkodowany w wypadku z udziałem motocykla lub potrącony przez pojazd mechaniczny również mogą się starać o zadośćuczynienie. Mechanika wypłat odszkodowania za wypadek drogowy jest w każdym z powyższych przypadków jednakowa. Poszkodowani w tych zdarzeniach mogą walczyć o wszystkie wymienione wcześniej świadczenia. Odszkodowanie po wypadku samochodowym kwota powinna wynieść od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

  Jaka kwota odszkodowania za wypadek samochodowy

  Wyliczając rodzaje świadczeń odszkodowawczych należy wspomnieć przede wszystkim o zadośćuczynieniu, które najczęściej stanowi najwyższą kwotę. Ile odszkodowania za wypadek samochodowy? Powyżej wskazano, że dla uzyskania najwyższych kwot należy podjąć wszelkie trudy dla zdiagnozowania każdego urazu. To bowiem od ilości urazów i intensywności leczenia uzależniona jest wysokość zadośćuczynienia. Kancelarie odszkodowawcze walczą o odszkodowania od kilkunastu tysięcy do nawet przekraczających milion złotych.

  Kolejne świadczenia to zwrot wydatków na leczenie, utraconych dochodów, kosztów opieki, zakupu środków medycznych czy protez po amputacji. Powyższe uzależnione jest od rzeczywiście poniesionych kosztów lub jak w przypadku odszkodowania za koszty opieki od czasu jaki był wymagany na pomoc ze strony osób trzecich. Istnieje również możliwość uzyskania zwrotu środków przeznaczonych na zakup auta lub przebudowę domu. To jednak można uzyskać w przypadku najcięższych wypadków. Takich, po których dochodzi do ciężkiego kalectwa.

  Terminy przedawnień roszczeń odszkodowawczych

  O terminie przedawnienia decyduje kilka czynników. Pierwszym z nich jest podział na przestępstwo i wykroczenie. W sprawach o przestępstwo zakończonych wyrokiem Sądu lub w niektórych przypadkach umorzeniem postępowania termin wynosi 20 lat. W sprawach o wykroczenie jest to 3 letni termin. Początkiem terminu przedawnienia jest moment dowiedzenia się o szkodzie oraz podmiocie odpowiedzialnym za jej wyrządzenie. Najczęściej będzie to chwila wypadku.

  Bezpłatna analiza Twojej sprawy
   Opinie

   Gwiazdki opini

   AP Odszkodowania znalazłam w Internecie. Pierwszy raz musiałam korzystać z tego typu firmy, i ten wybór okazał się NAJLEPSZY! Rzetelna obsługa od samego początku, na każdym etapie postępowania. Bardzo dobry kontakt, uzyskiwałam odpowiedzi na każde zapytanie.
   Firma Pana Pawła uzyskała wysokie odszkodowanie dla mojego syna, potrąconego przez samochód.
   Firmę AP ODSZKODOWANIA będę polecać z czystym sumieniem!

   Małgorzata A.

   Gwiazdki opini

   Korzystałam z usług Kancelarii i jestem bardzo zadowolona. Nie musiałam uczestniczyć w trudnych prawnie rozmowach. Okazano mi dużą życzliwość i zrozumienie problemu. Zawsze uzyskałam wyczerpujące informacje. Bardzo dziękuję za pomoc i będę polecać usługi Kancelarii każdemu kto będzie w potrzebie.

   Teresa J.

   Gwiazdki opini

   Witam, w ciężkiej sytuacji została mi polecona firma Pana Pawła Gaja i NIE ZAWIODŁEM SIE. Potwierdziły się wszystkie opinie przekazane przez przyjaciół, tj. profesjonalizm, kultura osobista, dyskrecja, pełna dostępność podczas prowadzenia mojej sprawy, a przede wszystkim SKUTECZNOŚĆ! Z czystym sumieniem mogę wszystkim polecić – jest wiele firm o podobnym profilu, ale właściwy adres tylko JEDEN!

   Pozdrawiam

   Marcin J.

   Gwiazdki opini

   Moja ciocia uległa bardzo poważnemu wypadkowi w autobusie miejskim. Nawet nie wiedziała, że może w związku z tym otrzymać jakieś odszkodowanie. Dzięki AP Odszkodowania otrzymała naprawdę duże pieniądze. Sprawa trafiła do sądu ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło grosze a w sądzie okazało się, że powinna otrzymać pięć razy więcej. Świetny kontakt z firmą i fachowo załatwiona sprawa przez świetnych prawników.

   Polecam

   Mateusz

   Oceń artykuł:

   Oceny:

   Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która doda opinię