Bezpłatna analiza Twojej sprawy
  Odszkodowanie za złamaną rękę

  Odszkodowanie za złamaną rękę

  Zastanawiasz się jakie otrzymasz odszkodowanie za złamaną rękę? A może nie wiesz czy przysługuje Ci zadośćuczynienie po złamaniu ręki? Być może poniższy artykuł rozjaśni Twoje wątpliwości. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do kontaktu. Nasza kancelaria ma ogromne doświadczenie w sprawach o odszkodowania za obrażenia ciała. Pamiętaj aby przed podjęciem współpracy przeczytać opinie o osobie, której powierzasz swoją sprawę. Jesteśmy najlepiej ocenianą kancelarią w Polsce. Według nas za złamanie ręki odszkodowanie powinno być najwyższe.

  Kiedy otrzymasz odszkodowanie za złamaną rękę

  Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za złamaną rękę można otrzymać jeśli odpowiedzialność za wypadek ponosi osoba trzecia. Takie odszkodowanie uzyskiwane jest najczęściej z polisy OC sprawcy. Niekiedy jednak należy o nie walczyć bezpośrednio od osoby odpowiedzialnej. Ma to miejsce gdy sprawca nie posiada polisy OC.

  Do urazów, za które otrzymamy zadośćuczynienie może dojść w wielu zdarzeniach. Może to być wypadek komunikacyjny, w pracy, w rolnictwie a także potknięcie czy poślizgnięcie na chodniku. Jeśli nie jesteśmy winni wypadkowi co do zasady możemy walczyć o odszkodowanie. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy odpowiedzialność ponoszona jest na zasadzie winy i nikt tej winy nie ponosi za wypadek. Przykładem będzie wypadek komunikacyjny z udziałem dwóch kierowców kiedy to jeden z nich (sprawca) dostaje udaru mózgu i uderza w drugi pojazd. Nie można takiej osobie udowodnić winy ponieważ do wypadku doszło w związku ze stanem zdrowia. Kierujący drugim pojazdem nie otrzyma odszkodowania nawet jeśli dozna obrażeń ciała.

  Na szczęście coś takiego rzadko się zdarza. Najczęściej ktoś jednak winę ponosi. Po potrąceniu będzie to najczęściej brak dostatecznej obserwacji przedpola jazdy. Odszkodowanie po potrąceniu w związku z największymi obrażeniami jest zasadniczo najwyższe. W wypadkach komunikacyjnych nieustąpienie pierwszeństwa. Przy wypadkach chodnikowych brak należytej dbałości o stan chodników lub zimowy stan nawierzchni. W wypadkach w pracy nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracodawcę.

  Niekiedy odszkodowanie jest wypłacane niezależnie od winy sprawcy. Ma to miejsce w sytuacji kiedy jest ono przyznawane na zasadzie ryzyka. Dotyczy to zakładów wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody. Wprowadzają one do otoczenia zwiększone ryzyko. Są to fabryki, huty, duże firmy budowlane wykorzystujące ciężki sprzęt czy nawet wielkopowierzchniowe markety. Takie przedsiębiorstwa do swojego istnienia wymagają wykorzystywania maszyn napędzanych energią elektryczną lub paliwami kopalnianymi a więc siłami przyrody. W związku z ruchem tych maszyn czy urządzeń może dojść do powstania szkód nawet bez niczyjej winy.

  Przykład odszkodowania na zasadzie ryzyka

  Prowadziliśmy sprawę wypadku śmiertelnego, który miał miejsce w fabryce dynamitu. Ofiara wypadku była zatrudniona w małej firmie remontowej, która miała wykonać remont wylewki w miejscu mieszania środków do produkcji materiałów wybuchowych. Podczas prac w miejscy kłucia pojawiały się iskry więc roboty zostały wstrzymane. Na miejscu zjawili się inżynierowie aby sprawdzić przyczynę pojawiania się iskier. Po kilku dniach analiz stwierdzono, że wszystko powinno być w porządku. Robotnik przystąpił do skuwania posadzki i po chwili doszło do wybuchu w wyniku którego zmarł na miejscu. Prokuratura umorzyła śledztwo ponieważ nikt nie ponosił winy za wypadek. Podjęto wszelkie środki ostrożności a mimo to doszło do wypadku.

  Przed nami sprawę prowadziła kancelaria adwokacka, której nie udało się uzyskać odszkodowania dla rodziny zmarłego. Bliscy zmarłego trafili do nas na miesiąc przed przedawnieniem roszczeń. Poprzedni pełnomocnik chciał uzyskać odszkodowanie od pracodawcy co było dużym błędem. Pracodawca prowadził niewielką firmę i musiałby ponosić odpowiedzialność na zasadzie winy, której nie ponosił. Udało się nam zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego fabryki materiałów wybuchowych przed upływem okresu przedawnienia co przerwało bieg tego terminu. Dzięki właściwej argumentacji towarzystwo uznało swoją odpowiedzialność a rodzina ofiary otrzymała odszkodowanie.

  Oczywiście odszkodowanie wypłacone rodzinie było znacząco zaniżone i trzeba było skierować sprawę do Sądu. Wyrokiem sądu uzyskaliśmy pięciokrotność tego co wypłacił ubezpieczyciel. Najważniejsze to powierzyć sprawę kancelarii, która ma doświadczenie w konkretnych sprawach. Zwłaszcza gdy w grę wchodzą duże pieniądze. Jeśli skutkiem tego wypadku byłoby złamanie ręki odszkodowanie również zostałoby przyznane na zasadzie ryzyka.

  Zadośćuczynienie a odszkodowanie za złamaną rękę

  Po wypadkach skutkujących obrażeniami ciała można starać się zarówno o odszkodowanie jak i zadośćuczynienie. Są to różna świadczenia wynikające z kilku przepisów prawa. Dzięki znajomości wszystkich przepisów można uzyskać zarówno zadośćuczynienie jak i wszystkie pozostałe odszkodowania.

  Zadośćuczynienie za złamaną rękę

  Jest to świadczenie mające powetować nam ból i cierpienie spowodowane wypadkiem. Jego wysokość jest uzależniona od trwałych następstw, wieku poszkodowanego utraty perspektyw czy niemożności uczestnictwa w sprawach rodzinnych czy społecznych. Po złamaniu ręki zadośćuczynienie może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych. Poważne obrażenia barku z dużymi zmianami neurologicznymi mogą skutkować zupełnym brakiem ruchomości ręki. Jeśli jest to ta ręką, którą wykonujemy wszystkie czynności musimy się uczyć żyć na nowo. Tak tragiczny w skutkach wypadek zdarza się na szczęście bardzo rzadko. Niemniej jednak złamaniowy uraz barku zawsze skutkuje utrudnieniami w życiu poszkodowanego. Dlatego najwyższe kwoty są zasądzane właśnie za złamanie barku.

  Oczywiście uszkodzenie innych stawów czy to łokciowego czy nadgarstka wywołuje zasadniczo ograniczenie ruchomości kończyny. Są to trwałe następstwa, mające znaczny wpływ na dalszą egzystencję. W związku z tym należy zrobić wszystko aby podmiot odpowiedzialny zadośćuczynił nam ból i cierpienie trwające nieraz latami.

  Odszkodowanie za złamanie ręki

  Odszkodowaniem będzie wszystko to co wiąże się z ponoszeniem przez nas kosztów związanych z wypadkiem. Będą to zwłaszcza koszty leczenia, dojazdów do placówek medycznych czy koszty opieki. Te ostatnie nie muszą być ponoszone w rzeczywistości. Polskie orzecznictwo idzie w kierunku uznawania kosztów opieki nawet jeśli jest ona świadczona przez osoby bliskie. Te najczęściej nie pobierają wynagrodzenia za pomoc. Mimo to odszkodowanie za koszty opieki może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednak najczęściej jest to kilka tysięcy złotych.

  Jeśli wypadek był na tyle poważny, że będziemy wymagali pomocy osób trzecich do końca życia np. w związku z dużym ograniczeniem ruchomości, możemy się starać o rentę. Jest to renta z tytułu zwiększonych potrzeb. Nie mamy obowiązku korzystać z pomocy osób bliskich. Jeśli chcemy możemy wynająć profesjonalną opiekę i pomoc. Nasi bliscy nie powinni ponosić odpowiedzialności za wypadek, którego nie spowodowali. W takie sytuacji ubezpieczyciel musi wypłacać dożywotnią rentę, która ma pokryć koszty związane z naszymi zwiększonymi potrzebami.

  Odszkodowania za złamania różnych części ręki

  Z medycznego punktu widzenia ręka składa się z wielu kości a każda z nich może ulec złamaniu. Obojczyk i łopatka to część proksymalna kończyny górnej. I tak złamanie łopatki w zależności od stopnia ograniczenia ruchomości ręki może skutkować przyznaniem odszkodowania w wysokości od kilku tysięcy do stu dwudziestu tysięcy złotych. Za złamanie obojczyka maksymalna kwota zadośćuczynienia to około siedemdziesiąt tysięcy złotych. Miałeś złamany obojczyk? Za złamany obojczyk odszkodowanie może wynieść nawet 80.000,00 zł. Dla ułatwienia szacowania szkody warto wesprzeć się tabelą uszczerbku na zdrowiu.

  W części dystalnej kończyny górnej znajdują się kość ramienna i przedramienna oraz łokciowa i promieniowa. Dalej mamy do czynienia z dwiema kośćmi nadgarstka, struktury śródręcza oraz palców.

  Odszkodowanie za złamanie kości ramiennej

  Złamanie kości ramiennej następuje zazwyczaj w dwóch miejscach. Mowa tutaj o kości bliższej oraz trzonie tej kości. Do takich urazów najczęściej dochodzi w wypadkach komunikacyjnych lub podczas upadku na wyciągniętą rękę. Zadośćuczynienie za złamanie kości ramiennej może wynieść od kilku tysięcy do nawet dwustu tysięcy złotych. Do takiej sytuacji może dojść jeśli po złamaniu kości ramiennej dochodzi do powikłań przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu a ponadto doszło do uszkodzenia innych mięśni ramienia.

  Odszkodowanie za złamanie kości łokciowej

  Jeśli do złamania kości łokciowej dojdzie bez większych przemieszczeń i zniekształceń to zadośćuczynienie może wynieść od kilku do nawet czterdziestu pięciu tysięcy złotych. Jeśli dojdzie do dużego zniekształcenia i znacznego przykurczu mowa tutaj już o kwocie nawet dziewięćdziesięciu tysięcy złotych. A w przypadku najgorszych powikłań takich jak zakończenie leczenia z całkowitym brakiem zgięcia ręki, odszkodowanie może wynieść nawet sto pięćdziesiąt tysięcy.

  Odszkodowanie za złamanie kości przedramienia

  W zależności od zniekształcenia oraz faktu złamania jednej lub obu kości przedramienia zadośćuczynienie może wynieść od kilku do stu tysięcy złotych. Jeśli w grę wchodzi staw rzekomy kości promieniowej to w zależności czy jest to ręka prawa bądź lewa możemy otrzymać od czterdziestu do dziewięćdziesięciu tysięcy złotych. Przy braku zrostu w przypadku stawu rzekomego obu kości przedramienia to nawet sto dwadzieścia tysięcy złotych. Jeśli przytrafiło Ci się złamanie kości przedramienia odszkodowanie może stanowić wysoką kwotę.

  Odszkodowanie za złamanie nadgarstka

  Przy złamaniu nadgarstka najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość zadośćuczynienia jest ograniczenie jego ruchomości. Przy ustawieniu czynnościowo niekorzystnym w zależności od upośledzenia funkcji może być to nawet sto pięćdziesiąt tysięcy złotych odszkodowania. Zasadniczo jednak są to kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

  Odszkodowanie za złamanie kości śródręcza i palców

  W zależności od tego, która kość śródręcza lub który palec został złamany a także czy była to ręka prawa czy lewa, kwoty odszkodowań będą się znacznie różnić. Przy złamaniach ograniczających ruchomość kciuka i palca wskazującego uszczerbek na zdrowiu a co za tym idzie wysokość zadośćuczynienia będzie wyższa. I tak w przypadku złamań pojedynczych kości mowa o kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

  Na szczęście maksymalne kwoty odszkodowań przedstawione powyżej są uzyskiwana bardzo rzadko. Należy pamiętać, że wysokie odszkodowanie zawsze wiąże się z ciężkim kalectwem a żadne pieniądze nie zwrócą nam zdrowia. Jednak proszę pamiętać, że zawsze należy walczyć o możliwie najwyższe odszkodowanie, niezależnie od stopnia uszkodzenia ręki.

  Bezpłatna analiza Twojej sprawy
   Opinie

   Gwiazdki opini

   AP Odszkodowania znalazłam w Internecie. Pierwszy raz musiałam korzystać z tego typu firmy, i ten wybór okazał się NAJLEPSZY! Rzetelna obsługa od samego początku, na każdym etapie postępowania. Bardzo dobry kontakt, uzyskiwałam odpowiedzi na każde zapytanie.
   Firma Pana Pawła uzyskała wysokie odszkodowanie dla mojego syna, potrąconego przez samochód.
   Firmę AP ODSZKODOWANIA będę polecać z czystym sumieniem!

   Małgorzata A.

   Gwiazdki opini

   Korzystałam z usług Kancelarii i jestem bardzo zadowolona. Nie musiałam uczestniczyć w trudnych prawnie rozmowach. Okazano mi dużą życzliwość i zrozumienie problemu. Zawsze uzyskałam wyczerpujące informacje. Bardzo dziękuję za pomoc i będę polecać usługi Kancelarii każdemu kto będzie w potrzebie.

   Teresa J.

   Gwiazdki opini

   Witam, w ciężkiej sytuacji została mi polecona firma Pana Pawła Gaja i NIE ZAWIODŁEM SIE. Potwierdziły się wszystkie opinie przekazane przez przyjaciół, tj. profesjonalizm, kultura osobista, dyskrecja, pełna dostępność podczas prowadzenia mojej sprawy, a przede wszystkim SKUTECZNOŚĆ! Z czystym sumieniem mogę wszystkim polecić – jest wiele firm o podobnym profilu, ale właściwy adres tylko JEDEN!

   Pozdrawiam

   Marcin J.

   Gwiazdki opini

   Moja ciocia uległa bardzo poważnemu wypadkowi w autobusie miejskim. Nawet nie wiedziała, że może w związku z tym otrzymać jakieś odszkodowanie. Dzięki AP Odszkodowania otrzymała naprawdę duże pieniądze. Sprawa trafiła do sądu ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło grosze a w sądzie okazało się, że powinna otrzymać pięć razy więcej. Świetny kontakt z firmą i fachowo załatwiona sprawa przez świetnych prawników.

   Polecam

   Mateusz

   Oceń artykuł:

   Oceny:

   Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która doda opinię