Ponad 60 000 zł zamiast 0 zł za wypadek na chodniku

Pan Ireneusz poślizgnął się na chodniku i upadając doznał poważnego złamania barku. Szkodę zgłosiliśmy do zarządcy chodnika, jednak otrzymaliśmy decyzję odmowną. W 2018 r. skierowaliśmy do sądu pozew o zapłatę przeciwko zarządcy i w 2019 r. sąd zasądził na rzecz naszego klienta kwotę 53.945,72 zł odszkodowania oraz 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wraz z odsetkami zarządca chodnika wypłacił kwotę ponad 60.000 zł.