46 590 zł zamiast 17 059 zł dla mężczyzny potrąconego przez samochód

Nasz klient został potrącony przez samochód. W postępowaniu likwidacyjnym towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło 17 059 zł z czego 14 400 stanowiło zadośćuczynienie a 2 659 zł odszkodowanie za koszty opieki. Do sądu skierowaliśmy pozew o zapłatę dalszej części zadośćuczynienia i odszkodowania za koszty opieki. Sąd zasądził na rzecz naszego klienta kwotę 19 900 zł tytułem zadośćuczynienia, 4 731 zł odszkodowania za koszty opieki oraz 3 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wraz z odsetkami towarzystwo musiało zapłacić na rzecz naszego klienta łącznie kwotę 46 590 zł.