Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Jednym z najbardziej wstrząsających momentów w naszym życiu jest śmierć osoby bliskiej. Gdy do nieszczęścia dochodzi niespodziewanie, w wyniku wypadku, cierpienie jest jeszcze większe. Ustawodawca w art. 446 § 4 k.c. umocował sądy do tego aby mogły przyznawać najbliższym członkom rodziny odszkodowanie jakim jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Samo zadośćuczynienie zostało określone w art. 445 k.c. jako odpowiednia suma pieniężna za doznaną krzywdę. Takie stwierdzenie nastręcza zarówno sądom jak i pełnomocnikom największych trudności. Ta forma świadczenia, którą towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy powinno zapłacić rodzinie ma być ekonomicznie odczuwalne ale w żadem inny sposób nie zostało określone. Granicą wysokości zadośćuczynienia ma być to aby osoba, która je otrzymała nie wzbogaciła się. Jest to kolejna klauzula generalna dająca sądom swobodę decyzyjną i odsyłająca do norm pozaprawnych.

Wysokość zadośćuczynienia - odszkodowania

W związku z powyższymi rozważaniami należy sobie uświadomić, że brak jest jakiejkolwiek sprecyzowanej listy osób bliskich, którym przysługuje konkretna kwota zadośćuczynienia. Należne zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jaką jest dziecko dla jednego sądu będzie miało inną wielkość niż dla drugiego. Sąd rejonowy w Myszkowie dnia 12 maja 2015 r. w sprawie o sygnaturze I C 3/15 zasądził na syna zmarłego w wyniku wypadku kwotę 4.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Natomiast sąd okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 15 lutego 2017 r. uznał, że łącznie na rzecz dziecka po stracie rodzica należy przyznać kwotę 50.000,00 zł (żadne z powyższych spraw nie były prowadzone przez AP Odszkodowania, są to ogólnodostępne publikacje świadczące o różnicach występujących w orzecznictwie). W każdym z powyższych wyroków sąd uznał, że więź emocjonalna łącząca zmarłego z dzieckiem była ponad przeciętna a jednak wyroki różnią się tak znacząco.

Profesjonalne kancelarie odszkodowawcze wiedzą, że odszkodowanie jakim jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest zasądzane zupełnie inaczej w różnych sądach. Wieloletnie doświadczenie pozwala zgromadzić informacje o wysokości zadośćuczynienia zasądzanej w każdym miejscu. Dzięki instytucji właściwości sądu a dokładnie dzięki możliwości wyboru tejże właściwości w niektórych przypadkach, sprawę można skierować do sądu, w którym istnieje możliwość uzyskania właściwego zadośćuczynienia. Oczywiście jego wysokość zależeć będzie w każdym miejscu od takich czynników jak stopień bliskości oraz więź emocjonalna jaka łączyła zmarłego z  roszczącym.

Na wysokość zadośćuczynienia może mieć wpływ również ewentualne przyczynienie się poszkodowanego do wypadku lub do śmierci. W pierwszym przypadku mowa np. o jeździe z nadmierną prędkością, która mogła przyczynić się do wypadku a w drugim świadoma jazda w pojeździe z nietrzeźwym kierowcą. Takie fakty najczęściej wychodzą na jaw na etapie postępowania karnego. Przyczynienie może obniżyć zadośćuczynienie nawet o 90 %. Również na tym etapie dobre kancelarie mogą nieodpłatnie przystąpić do postępowania karnego aby powoływać dowody mogące wykazać, że do przyczynienia nie doszło. Dlatego tak ważne jest aby niezwłocznie powierzyć prowadzenie sprawy profesjonaliście.

Komu przysługuje zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Katalog osób, którym przysługuje odszkodowanie jakim jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest otwarty. Co prawda art. 446 k.c. wskazuje najbliższych członków rodziny, jednak orzecznictwo idzie w kierunku przyjęcia za najbliższych członków rodziny również konkubentów, przysposobionych czy nawet teściów. Ciężar udowodnienia bliskości i więzi emocjonalnej w przypadku małżonka, dziecka czy rodzica będzie lżejszy niż w przypadku konkubenta czy teścia. Należy pamiętać, że więź oraz biskość powinny być ponad przeciętne aby sąd mógł przyznać zadośćuczynienie.  

Różnica między świadczeniem należnym a wypłaconym przez ubezpieczyciela

Niejednokrotnie towarzystwa ubezpieczeniowe wydają decyzje odmowne w tego typu przypadkach. Zwłaszcza jeśli osobami bliskimi dla zmarłego są wnuki, rodzeństwo, konkubenci, dziadkowie. W przypadku dzieci, rodziców czy małżonków takie sytuacje zdarzają się rzadko. Mimo wszystko jeśli ubezpieczyciel zdecyduje wypłacić zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest to często nie więcej niż 20%-30% należnego świadczenia. Aby uzyskać właściwe zadośćuczynienie najlepiej powierzyć sprawę profesjonalnym pełnomocnikom, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu takich spraw.

dane kontaktowe

AP Odszkodowania Paweł Gaj
ul. Dąbrowskiego 11 lok. 4
42-200 Częstochowa

 

TEL: 34 374 37 36

GSM: +48 792 020 240
Email: biuro@apo24.pl

godziny otwarcia

Pn - Pt: 9:00 - 17:00
Sb: nieczynne

facebooklogo