Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie po wypadku z pracy

Statystyki dotyczące ilości wypadków w pracy są zatrważające. Pamiętaj, jeśli do wypadku doszło w związku z wykonywaną pracą, należy Ci się jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS. Osoba poszkodowana może się o nie ubiegać, pod warunkiem, że zostały spełnione określone warunki.

O wypadku przy pracy możemy mówić, gdy na skutek nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną doszło do urazu lub śmierci. By zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, musi mieć ono miejsce w trakcie pracy bądź bądź w związku z wykonywaniem poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy bez polecenia bądź też w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy – czyli na przykład podczas wyjazdu służbowego. Poszkodowanym pracownikom przysługuje także odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy.

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Za niezdolność do pracy na skutek wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy bądź w drodze powrotnej, osobie zatrudnionej przysługuje zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne albo renta. Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy otrzymamy, jeśli np. do wypadku doszło z winy podmiotu zarządzającego chodnikiem lub drogą jeśli potkniemy się lub poślizgniemy w tym miejscu lub jeśli zostaniemy potrąceni przez pojazd. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca odszkodowania za wypadek w drodze do prawy lub z pracy. Zasadą jest więc, że jeśli chcemy się ubiegać o odszkodowanie jakiś podmiot musi ponosić za nasz wypadek winę.

Wypadek w pracy – odszkodowanie od pracodawcy

Takie odszkodowania za wypadek przy pracy należą Ci się, jeśli do wypadku doszło z winy pracodawcy, czyli np. nie miałeś uprawnień do pracy, którą Ci zlecił, nie miałeś badań lekarskich uprawniających do pracy na Twoim stanowisku, nie miałeś szkolenia BHP, maszyna na której pracowałeś nie miała odpowiednich zabezpieczeń itp.

O odszkodowania za wypadek w pracy od pracodawcy można się ubiegać, jeśli złamał on przepisy BHP lub do wypadku doszło z winy innego pracownika, niezależnie od tego czy był sporządzony protokół BHP, czy byłeś zatrudniony, czy pracowałeś bez umowy, niezależnie nawet od tego czy w szpitalu powiedziałeś że był to wypadek w pracy. Nie ma znaczenia co zawierają dokumenty, jeśli tylko za pomocą innych dowodów takich jak zapis z monitoringu czy zeznania świadków jesteśmy w stanie udowodnić, że do wypadku doszło w pracy i to z winy pracodawcy.

Pracodawca lub towarzystwo ubezpieczeniowe, jeśli była zawarta polisa OC, ma obowiązek wypłacić zadośćuczynienie, odszkodowanie z tytułu kosztów opieki, utraconych dochodów jeśli takie były oraz wszelkie inne świadczenia związane ze szkodą.

Jeżeli na skutek wypadku w pracy z potwierdzonej winy pracodawcy pracownik dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu i zostanie inwalidą, pracodawca będzie miał obowiązek wypłacić mu kwotę, która pozwoli na przekwalifikowanie się do wykonywania innego zawodu.

Ile czasu na dochodzenie odszkodowania?

Jednorazowe odszkodowanie po wypadku w pracy z ZUS nie ulega przedawnieniu. Roszczenie o odszkodowanie uzupełniające od pracodawcy przedawnia się po upływie 20 lat, jeżeli wypadek nastąpił na skutek popełnionego przestępstwa lub po upływie 3 lat, jeżeli okoliczności wypadku nie są związane z popełnieniem przestępstwa.

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY BEZ UMOWY

 Radomsko, Piotrków Trybunalski, Kłobuck, Łódź, Sosnowiec, Bełchatów, Katowice,  Częstochowa 2019

dane kontaktowe

AP Odszkodowania Paweł Gaj
ul. Dąbrowskiego 11 lok. 4
42-200 Częstochowa

 

TEL: 34 374 37 36

GSM: +48 792 020 240
Email: biuro@apo24.pl

godziny otwarcia

Pn - Pt: 9:00 - 17:00
Sb: nieczynne

facebooklogo